mer-studantskyltar

Ladda upp bilden ni vill ha på studentskylten.

Om bilden ej  är digital fotografera av den med

mobilen och ladda upp den!

Har ni en pappersbild lämna in den till JB-PHOTO

Skylten går att hämta hos JB-PHOTO


RING 0430-799963 om ni har funderingar!

e-post,  print@jb-photo.se

Välkommen med en beställning!